Dofinansowanie do aparatów słuchowych przez NFZ i PFRON

Firma MAT-SŁUCH ma podpisaną umowę z NFZ. Nasi Pacjenci z niedosłuchem mogą otrzymać dofinansowanie na zakup aparatów słuchowych, wkładek usznych lub urządzeń wspomagających słyszenie.

Aparat słuchowy


Refundacja przyznawana dla pacjentów na aparaty słuchowe na każde ucho ze stwierdzonym niedosłuchem.

Refundacja przyznawana jest raz na 5 lat dla osób powyżej 26 roku życia, u których niedosłuch przekracza wartość 40 dB HL dla badanego ucha.

Natomiast raz na 3 lata dla osób poniżej 26 roku życia, u których niedosłuch przekracza wartość 30 dB HL dla badanego ucha.Wysokość refundacji od 2023 roku wynosi :

Osoby powyżej 26 roku życia
1050 zł
Osoby poniżej 26 roku życia 3000 zł
Osoby represjonowane oraz inwalidzi wojenni 1000 zł

Systemy FM wspomagające słyszenia

Pacjenci, którzy nie skończyły 26 lat, mogą uzyskać dofinansowanie do systemów wspomagających słyszenie – kwota refundacji wynosi 70% wartości urządzenia do kwoty 5500 zł raz na 5 lat i przysługuje osobom z wadami słuchu utrudniających lub ograniczających rozumienie mowy.

Wkładka uszna

Refundacja na wkładkę uszną przyznawana jest, na każde ucho ze stwierdzonym niedosłuchem raz na 5 lat dla osób powyżej 26 roku życia.

Osoby poniżej 26 roku życia, wymagające zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej - każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza.

Osoby powyżej 26 roku życia
50 zł
Osoby poniżej 26 roku życia 60 zł
Osoby represjonowane oraz inwalidzi wojenni 50 zł

Możliwości uzyskania dodatkowej refundacji przez PFRON:

Osoby, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) poprzez MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) lub PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).