Badania słuchu u dzieci

Badania słuchu u dzieci, uzależnione są od ich wieku. Naszym najmłodszym pacjentom możemy, wykonać badanie audiometrii impedancyjnej – pozwalające na weryfikację stanu ucha środkowego. Badanie to wykonuje się, bez współudziału osoby badanej i przeznaczone jest dla osób w każdym wieku. Dzieciom trochę starszym, z którymi można współpracować, od ok. 7-8 lat można wykonać badanie audiometrii tonalnej, pozwalające określić poziom słyszenia dźwięków. Żeby badanie było wiarygodne, powinno ono być powtórzone po kilku, kilkunastu dniach. Dla dzieci od 10-12 lat można przeprowadzać badanie audiometrii słownej, w celu sprawdzenia, jak dziecko rozumie słowa przy danym poziomie dźwięku.

Oferujemy, również audiometrię nadprogową (próba SISI)