Ubytek słuchu

Ubytkiem słuchu możemy nazwać pogorszenie zdolności słyszenia w jednym lub obu uszach. Niedosłuch przyjmuje postać od łagodnej do głębokiej. Najczęściej występuje u osób powyżej 60 lat, ale może dotknąć każdego w każdym wieku, a jego przyczyny mogą się znacząco różnić. U osób powyżej 65 roku życia szacuje się że niedosłuch może dotyczyć ponad 23 % osób. Dla osób powyżej 75 lat, może występować u ponad 35% populacji.

Ubytek słuchu może utrudniać zrozumienie rozmów w hałaśliwych miejscach.

Objawy ubytku słuchu

Niedosłuch może mieć różne objawy w zależności od jego rodzaju, przyczyny oraz stopnia utraty zdolności słyszenia. Osoby u których problemy ze słyszeniem związane są z wiekiem, mogą mieć problem ze słyszeniem dźwięków o wyższych częstotliwościach. Takimi dźwiękami jest np. głos kobiet, śpiew ptaków.
O ubytku słuchu mogą świadczyć:

 • trudności ze zrozumieniem mowy innych osób – szczególnie na tle dźwięków z otoczenia takich jak: dźwięk innych rozmów, hałas uliczny, muzyka z radia,
 • uczucie, że „słyszę, ale nie rozumiem”,
 • niektóre dźwięki wydają się zbyt głośne lub denerwujące,
 • podgłaśnianie radia i telewizora do poziomu głośnego dla osób ze słuchem prawidłowym,
 • proszenie innych o powtórzenia,
 • unikanie spotkań z innymi osobami,
 • głosy mężczyzn są łatwiejsze do zrozumienia, niż głosy kobiet i dzieci,
 • trudności ze słyszeniem wyższych dźwięków, takich jak dzwonek telefonu, śpiew ptaków,
 • poczucie zmęczenia po całym dniu słuchania innych ludzi,
 • szum / brzęczenie / dzwonienie w uszach.

Jeśli którykolwiek z wymienionych objawów wpływa na Twoją zdolność słyszenia, umów się na wizytę u protetyka słuchu w celu oceny twojego słuchu. Wynik badania pomoże określić przyczynę i zakres ubytku słuchu, a także wskazać najlepsze możliwe rozwiązanie.

Rodzaje ubytku słuchu

Odbiorczy ubytek słuchu jest to najczęstszy rodzaj ubytku słuchu i w większości przypadków ma charakter trwały. Jest trwały i spowodowany, uszkodzeniami komórek słuchowych w uchu wewnętrznym lub nerwu słuchowego. Ten typ ubytku słuchu może często powodować trudności w rozumieniu mowy, nawet jeśli sam dźwięk jest wystarczająco głośny, aby słyszeć.

Przewodzeniowy ubytek słuchu powstaje kiedy, dźwięki nie mogą przechodzić z ucha zewnętrznego do ucha wewnętrznego. Spowodowane to może być np. przeszkodą w przewodzie słuchowym, taką jak woskowina, uszkodzeniem błony bębenkowej lub kosteczek słuchowych. W wielu przypadkach ubytek przewodzeniowy jest tymczasowy i można go leczyć.

Mieszany ubytek słuchu występuje, gdy w tym samym uchu występuje zarówno ubytek odbiorczy, jak i przewodzeniowy.

Czynniki ryzyka utraty słuchu

Każdy z poniższych scenariuszy zwiększa ryzyko stopniowego ubytku słuchu:

 • wiek powyżej 60 lat, kiedy ubytek słuchu związany z wiekiem jest bardziej prawdopodobny,
 • częste narażenie na nadmierny hałas , na przykład od głośnych maszyn lub głośnej muzyki,
 • posiadanie bliskiego krewnego z ubytkiem słuchu,
 • niektóre leki, czasami nazywane lekami „ototoksycznymi”,
 • uraz głowy,
 • niektóre choroby, takie jak choroba Meniere'a , otoskleroza lub choroba autoimmunologiczna,
 • guzy kąta mostowo-móżdżkowego: nerwiaki nerwu słuchowego.

Im więcej masz tych czynników ryzyka, tym większe prawdopodobieństwo utraty słuchu.

Ubytek słuchu jest zwykle stopniowy i pogłębia się z wiekiem.

Presbyacusis: Ubytek słuchu związany ze starzeniem się.

Presbyacusis to medyczna nazwa utraty słuchu związana z wiekiem. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn utraty słuchu.

Ten rodzaj ubytku słuchu pojawia się stopniowo na przestrzeni wielu lat. Dotyczy on zazwyczaj obu uszu jednocześnie i powoduje ubytek słuchu w zakresie wysokich częstotliwości (dźwięki o wyższym tonie są trudniejsze do usłyszenia). W mowie oznacza to, że niektóre spółgłoski są trudniejsze do usłyszenia, co powoduje, że słowa tracą swoją wyrazistość.

Masz wrażenie, że kiedyś twój słuch był lepszy. Może to być utrata słuchu związana z wiekiem.

Czy każda osoba z wiekiem straci słuch?

Jest to uzależnione od narażania się na hałas na przestrzeni lat oraz dziedziczonych genów, a także od historii medycznej – przyjmowania leków, urazów. Na przykład entuzjasta głośnej muzyki lub osoba pracująca w głośnym środowisku jest narażona na znacznie większe ryzyko niż np. pracownik biurowy. Czynniki, które przyczyniają się do presbyacusis obejmują:

 • Ubytek słuchu wywołany hałasem. Długotrwałe narażenie na nadmierny hałas w pracy, domu. Jest to jeden z największy czynników ryzyka!
 • Geny – zadaj sobie pytanie czy Twoi rodzice mieli ubytek słuchu ? Być może, również masz tą tendencję.
 • Niektóre schorzenia, które wpływają na dopływ krwi do ucha środkowego, takie jak choroby serca, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca i inne problemy z krążeniem. Niektóre kobiety mogą odczuwać utratę słuchu po menopauzie lub zauważyć nasilenie szumów usznych.
 • Leki ototoksyczne, czyli leki, które mogą wpływać na słuch. Na przykład toksyczne skutki uboczne niektórych leków, takich jak aspiryna i antybiotyki, mogą negatywnie wpływać na słuch. Osoby starsze częściej przyjmują leki i doświadczają skutków ubocznych.

Presbyacusis: czy istnieje lekarstwo.

W większości przypadków na niedosłuchu typu odbiorczego nie ma lekarstwa farmakologicznego poprawiającego stan słuchu. Na szczęście są sprawdzone metody pomocy osobom, u których taki niedosłuch zdiagnozowano:

 • Aparaty słuchowe, dla osób z ubytkiem słuchu od lekkiego do głębokiego. Pomagają one w przywróceniu słuchu do stanu możliwe zbliżonego dla osób zdrowych, w odpowiedni sposób dla określonych częstotliwości dźwięku. Po dokładnej ocenie słuchu, protetyk słuchu zaleci rodzaj aparatu słuchowego w zależności od stopnia niedosłuchu, stylu życia i budżetu.
 • Implanty ślimakowe, dla dzieci oraz osób ze zdiagnozowanym ciężkim lub bardzo głębokim ubytkiem słuchu. Te urządzenia medyczne są chirurgicznie wszczepiane za uchem, aby pomóc wykrywać dźwięki i rozumieć mowę. Z uwagi na skomplikowanie całego procesu adaptacji do implantu, potrzeby nauczenia się słyszenia na nowo, ten sposób radzenie sobie z niedosłuchem jest zalecany u osób z bardzo głębokim niedosłuchem.

Sposoby ochrony słuchu.

Sposób w jaki żyjemy ma istoty wpływ na czynniki ryzyka utraty słuchu w wieku dojrzałym. Możesz podjąć kroki, aby przeciwdziałać niektórym czynnikom związanym z utratą słuchu :

 • cukrzyca, choroby serca lub inne problemy z krążeniem, wymagają przestrzegania zaleceń lekarza dotyczącymi diety i ćwiczeń. Stan komórek słuchowych w uchu wewnętrznym zależy od dobrego przepływu krwi. Prawidłowa waga i regularne ćwiczenia mogą przyczynić się do spowolnienia procesu utraty słuchu.
 • Przyjmowane leki mogą uszkadzać słuch. Zapytaj swojego lekarza o ototoksyczność przyjmowanych leków oraz , czy są dostępne jakieś alternatywne leki. Jeśli przyjmujesz duże ilości aspiryny lub innych środków przeciwbólowych, lub spróbuj znaleźć alternatywne metody łagodzenia bólu.
 • Głośne dźwięki oraz hałas mają niekorzystne działanie na słuch. Dźwięki przekraczające 85 decybeli (odpowiadające dużemu natężeniu ruchu w mieście, syreny alarmowe i koncertach rockowych) przez długie lub powtarzające się okresy czasu mogą trwale uszkodzić słuch. Zalecamy noszenie zatyczek do uszu lub innych środków ochrony słuchu podczas przebywanie dłuższy czas w środowisku w którym otacza nas hałas o wysokim natężeniu.

Skutki nieleczonego ubytku słuchu.

Osoba z ubytkiem słuchu im dłużej pozostawi słuchu samemu sobie, tym trudniejszą będzie miał drogę do przejścia do „normalnego” słyszenia po założeniu aparatów słuchowych. Jest to związane ze zjawiskiem deprywacji słuchu, która nie tylko szkodzi słuchowi. Badania wskazują, że nieleczona utrata słuchu naraża na większe ryzyko rozwoju demencji i choroby Alzheimera, a także innych problemów emocjonalnych i fizycznych. Osoby z niedosłuchem mogę pomóc aparaty słuchowe które mogą opóźnić wystąpienie niekorzystnych stanów.

Aparaty słuchowe pomogą także lepiej żyć. Pomimo że dzisiejsza technologia nie przywróci normalnego słuchu, to znacznie poprawi jakość życia, a najnowsze rozwiązania techniczne związane z aparatami słuchowymi maksymalnie przybliżą utracony poziom słuchu. Ten wzrost jakości życia dotyczy każdej osoby starszej z ubytkiem słuchu.

Testy na ubytek słuchu.

Jeśli podejrzewasz, że masz ubytek słuchu, skorzystaj z porady, wykwalifikowanego protetyka słuchu. Testy słuchu są proste, bezbolesne i powszechnie dostępne.

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatne badanie słuchu pod telefonem:
608 045 554 lub 608 045 525

Istnieją wiele różne rodzajów testów słuchu oceniających określone części układu słuchowego oraz specjalistyczne testy słuchu przeznaczone tylko dla niemowląt i małych dzieci. Przed samym badaniem protetyk słuchu przeprowadzi również wizualne badanie kanałów słuchowych i błony bębenkowej za pomocą otoskopu. Pozwoli to określić, czy na przykład woskowina, przyczynia się do utraty słuchu.

Podstawowy test słuchu obejmuje audiometrię tonalną oraz badanie przewodnictwa kostnego. W badaniu audiometrii tonalnej zostanie określony próg słuchu. Wynik tego badania to audiogram czyli wykres mówiący, kiedy dla danej częstotliwości zaczynają być słyszalne dźwięki. Jest to informacja przydatna do określenia stopnia ubytku słuchu, ale także częstotliwości najbardziej dotkniętych niedosłuchem. Badanie przewodnictwa kostnego pozwoli nam zweryfikować działanie ucha środkowego. Wyniki te pozwolą protetykowi słuchu ocenić zdolność słyszenia

Dostępne są również kontrole słuchu online . Chociaż testy słuchu online nie mogą zastąpić dokładnych testów wykonywanych przez protetyka słuchu, mogą być dobrym punktem wyjścia.

Bezpłatny test słuchu na stronie jednego z producentów aparatów słuchowych.