Zasady wykorzystania plików cookies

Termin „cookies” stosujemy w odniesieniu do tzw. ciasteczek i podobnych technologii, które obejmuje Dyrektywa WE o prywatności i łączności elektronicznej. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies zgodnie z niniejszymi zasadami. Pliki cookies są plikami tekstowymi zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na dysku komputera użytkownika podczas przeglądania witryny. Pliki te są używane przez wiele witryn internetowych do udostępnienia użytkownikowi różnych funkcji. Informacje zawarte w plikach cookies mogą służyć do monitorowania zachowania użytkownika w Internecie. Pliki cookies dzielą się na "trwałe" i "sesyjne". Plik trwały to plik tekstowy przesyłany przez serwer do przeglądarki, i przechowywany przez nią aż do ustalonej daty utraty ważności (chyba że użytkownik sam go usunie przed wspomnianą datą). Plik sesyjny jest plikiem tymczasowym, wygasającym po zakończeniu bieżącej sesji użytkownika z chwilą zamknięcia przeglądarki. Na stronie www.matsluch.pl stosowane są zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookies. Pliki te służą do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji witryny, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. Pliki cookies sesji są usuwane wraz wygaśnięciem sesji. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Odnośniki do innych witryn Na stronie mogą znajdować się odnośniki do innych witryn. Nie bierzemy odpowiedzialności za zasady zachowywania prywatności na tych stronach, jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z obowiązującą na nich Polityką Prywatności. Nie wykorzystujemy plików cookies do gromadzenia informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. Użytkownik sam może zdecydować się na odrzucenie lub zablokowanie plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki dotyczących obsługi plików cookies. Większość przeglądarek automatycznie zezwala na obsługę plików cookies, dlatego, jeśli użytkownik nie chce, aby stosowano pliki cookies, musi je usunąć lub zablokować samodzielnie.

Polityka prywatoności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Tożsamość i dane kontaktowe Administratora
Mat-Słuch, Karina Modrzewska-Kulas
Adres kontaktowy:
81-589 GDYNIA
ul. Lukrecjowa 34d/9

Cel przetwarzania danych Udzielanie świadczeń z zakresu aparatowania słuchu Podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit h) RODO oraz przepisy polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Odbiorcy danych Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa Okres przechowywania danych osobowych Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, Uprawnienia osoby fizycznej

    1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
    2. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO) Pozostałe uprawnienia wskazane w RODO, w szczególności: 1. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
    3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
    4. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
    5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) nie znajdują zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.
Wnoszenie skarg Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zaś osoba, której dane dotyczą jest zobligowana do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości uzyskania świadczenia.